RODO


Klauzula zgody i klauzula informacyjna - ogłoszenie

 

 1. Od kandydatów wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię
  i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, w tym nr tel. lub adres e-mail oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Jeśli chcesz dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie
  w aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez PMW Wojciech Mielczarek zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.
 3. Jeśli chcesz, dodatkowo możesz wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę: Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PMW Wojciech Mielczarek zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”

 

 1. Warto wiedzieć, że:
 1. PMW Wojciech Mielczarek stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych;
 2. nasza siedziba mieści się w Nidzicy 13-100 przy ul. Przemysłowej 1;
 3. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową na adres: pmw@pmw.net.pl ;
 4. dane w CV podajesz zgodnie z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy, a dodatkowe dane podajesz na podstawie dobrowolnej zgody;
 5. jeśli nie podasz informacji zgodnie z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy, które pozwolą na ocenę Twojej kandydatury i kontakt, nie będzie możliwości udziału w rekrutacji;
 6. po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy, chyba że zgodzisz się na wykorzystanie Twojego CV w kolejnych procesach rekrutacji – wtedy będziemy przechowywać je do 3 lat, a co 6 miesięcy będziemy dokonywać przeglądu dalszej przydatności danych;
 7. dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych;
 8. masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;
 9. jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.